วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551

โปรแกรม ProShow Gold 3.2.2047

คู่มือการใช้โปรแกรม ProShow Gold 3.2.2047 (ส่วนที่1)


รูปภาพ 1แสดงการเข้าสู่โปรแกรม

การเข้าสู่โปรแกรม ProShow Gold 3.2.2047
1. คลิกที่ Start
2. เลือก All Program
3. เลือก ProShow Gold


รูปภาพ 2 แสดงหน้าต่างของโปรแกรม
เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วก็จะแสดงหน้าต่างของโปรแกรมรูปข้างต้น

เครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม ProShow Gold 3.2.2047

เพื่อปิดสไลด์ที่ใช้อยู่หรือสร้างสไลด์ใหม่


เพื่อเปิดไฟล์วิดีโอที่มีการบันทึกหรือสร้างไว้ก่อนแล้วเพื่อทำการปรับปรุงและแก้ไข


เพื่อบันทึกไฟล์วิดีโอที่สร้างแล้วผู้ใช้ต้องการนำกลับมาแก้ไขอีกในครั้งต่อไป
เพื่อต้องการดูไฟล์วิดีโอที่สร้างขึ้นว่ามีรูปแบบอย่างไร

เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการให้แสดง

เพื่อกำหนดลักษณะต่างๆ ให้กับ Slide ให้ตรงกับตามต้องการของแต่ละบุคคล

เพื่อใช้ในการกำหนดเวลาแสดงรูปภาพใน Slide List

เพื่อการกำหนดรูปภาพหรือไฟล์วิดีโอ
เพื่อทำการแก้ไขรูปภาพ

เพื่อ Zoom และ Ratate ให้กับรูปภาพ

เพื่อกำหนดข้อความให้แสดงอยู่บนรูปภาพ

เพื่อกำหนด Background ให้กับรูปภาพโดยมีให้เลือกทั้งลักษณะสีและรูปภาพต่างๆ ตามที่ต้องการ
เพื่อใส่เสียงเพลงลงกับไฟล์วิดีโอ

เพื่อใส่เสียงที่บันทึกลงในไฟล์วิดีโอ

เพื่อทำการสร้างไฟล์วิดีโอให้อยู่ในรูปแบบต่างๆหรือเป็นการบันทึกไฟล์วิดีโอที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วให้อยู่ในลักษณะต่างๆ เช่น DVD, Video file, web show, Autorun CD เป็นต้น

การเลือกใช้เครื่องต่างๆ ที่แถบเครื่องมือ
1. เลือก New


รูปภาพ 3 แสดงการเลือก New ที่ในกรณีที่ไม่มีไฟล์

1.1 กรณีที่ไม่มี Slide Show เมื่อเลือกที่ New จะปรากฏไดอะล็อก New Slide Show เพื่อทำการกำหนด Title ที่อยู่ในตำแหน่งด้านล่างของแถบเครื่องมือตามที่ต้องการ เมื่อกำหนดเสร็จเรียบร้อนแล้วให้คลิก Ok


รูปภาพ 4 แสดงการเลือก New ในกรณีที่มีไฟล์อยู่แล้ว

1.2 กรณีที่มี Slide Show อยู่แล้วแต่ยังไม่ทำการบันทึกใดๆ เมื่อเลือก New จะปรากฏไดอะล็อก Save File เพื่อทำการบันทึกก่อน หลังจากที่ทำการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ก็จะให้กำหนด Title เหมือนกับ ข้อ 1.1
2. เลือก Open


รูปภาพ 5 แสดงการเลือกแถบเครื่องมือ Open

เมื่อเลือก Open ที่แถบเครื่องมือจะปรากฏไดอะล็อก Open Show File เพื่อให้เราเลือกว่าต้องการที่จะเปิดไฟล์ไฟล์วิดีโอชื่อว่าอะไรและอยู่ในตำแหน่งใด
3. เลือก Save


รูปภาพ 6 แสดงการเลือกแถบเครื่องมือ Save

ในการบันทึกด้วยวิธีการนี้เราสามารถที่จะนำกลับมาแก้ไขได้อีก โดยการบันทึกไฟล์ให้เป็นนามสกุลเป็น .psh
4. เลือก Play


รูปภาพ 7 แสดงการเลือกแถบเครื่องมือ Play

เพื่อเล่นไฟล์ไฟล์วิดีโอต่างๆ ที่ทำการสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างและสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการได้

5. เลือก Option

รูปภาพ 8 แสดงการเลือกแถบเครื่องมือ Option

เมื่อเลือก Option ในแถบเครื่องมือ จะปรากฏไดอะล็อก Show Option ซึ่งทางด้านซ้ายมือจะมีเครื่องมือต่างๆ คือ Show Option, Show Caption, Soundtrack, Background และสามารถที่จะเลือกเครื่องมือต่างๆ ได้เหมือนกับการเลือกเครื่องมือที่แถบเครื่องมือ

ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่2 นางสาวดวงนภา ขุนอักเขต http://duangnapa-khunakkhet.blogspot.com/
ส่วนที่3 นางสาวอาอีฉะ เทศอาเส็น http://www.ar-e-chah.blogspot.com/


ไม่มีความคิดเห็น: